2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരം; ഏപ്രിൽ 2 വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം

01 Apr 2024

News Event
2024 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരം; ഏപ്രിൽ 2 വരെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം

2024 ലോക്സഭ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഷോർട് ഫിലിം കോമ്പറ്റിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നാളെ (02/04/2024) വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറുടെയും ജില്ലാ SVEEP നോഡൽ ഓഫീസറുടെയും ഓഫീസിലേക്ക് ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ലഭിക്കും.

ഇമെയിൽ ഐഡി : [email protected]

ഷോർട് ഫിലിം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി : 11 ഏപ്രിൽ 2024

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9447424433 / 9656045056

Close

SIGN IN

Forgot Password? Login
Close

Register

Send OTP
Close

Register

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Register

Register
Close

Forgot Password

Send OTP
Close

Forgot Password

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Change Password

Submit