ബിഎസ്എൻഎൽ മേള നാളെ

21 Nov 2022

News
ബിഎസ്എൻഎൽ മേള നാളെ

ബിഎസ്എൻഎൽ മേള  സംഘടിപ്പിക്കും അശോകപുരം ബാലൻ കെ നായർ റോഡിലെ ബിഎസ്എൻഎൽ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫീസിൽ.  22, 23 തീയതികളിൽ രാവിലെ ഒമ്പതര മുതൽ അഞ്ചുവരെയാണ്‌ മേള.  പുതിയ എഫ്ടിടിഎച്ച് അപേക്ഷകർ ആറുമാസം/ 12 മാസ ബിൽ മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുന്നപക്ഷം സിംഗിൾ ബാൻഡ്‌/ഡ്യുവൽ ബാൻഡ്‌ മോഡം സൗജന്യമായി നൽകും. നിലവിലെ ലാൻഡ്‌ ലൈനും ബ്രോഡ്ബാൻഡ്‌ കണക്ഷനുമുള്ള ലാൻഡ്‌ ലൈനും അതേ നമ്പറിൽ തന്നെ ഭാരത് ഫൈബർ കണക്ഷനുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഇളവുണ്ട്‌. മൊബൈൽ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ്‌ ടോപ്അപ്പുകളിൽ പ്രത്യേക ഇളവും 4ജി സിമ്മിലേക്ക് സൗജന്യമായി മാറാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ടാകും.

 

Close

SIGN IN

Forgot Password? Login
Close

Register

Send OTP
Close

Register

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Register

Register
Close

Forgot Password

Send OTP
Close

Forgot Password

Time left :
Don't receive the OTP? Resend
Verify
Close

Change Password

Submit